Nazywam się Magdalena Piegza. Jestem psychologiem i terapeutą.

Tytuł magistra psychologii zdobyłam kończąc Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Pięć lat studiów to niesamowita dawka wiedzy, jednak najcenniejsze doświadczenie zaczęłam zdobywać w kontakcie z drugim człowiekiem – na praktykach i stażach, potem w pracy zawodowej.

Gdzie zdobyłam doświadczenie?

  • Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie – Oddział Ogólnopsychiatryczny

  • Krakowskie Centrum Zdrowia Psychicznego PSYCHE-MED – Poradnia Zdrowia Psychicznego

  • Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom z Marzeń” w Krakowie

  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy BONA-MED w Krakowie

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku – Oddział Hematologii.

Aktualnie pracuję w Centrum Psychiatrii SON w Słupsku, gdzie prowadzę terapię indywidualną i grupową.

Jestem w trakcie całościowego, czteroletniego kursu psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie – szkolenie jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Podejście systemowe, w którym pracuję, pozwala patrzeć na człowieka nie tylko przez pryzmat jego indywidualnych cech, podejmowanych decyzji i działań, ale również biorąc pod uwagę system, w którym funkcjonuje – jaki może mieć ono wpływ na jednostkę, oraz jak ta jednostka wpływa na dany system. Pozwala na pracę indywidualną, a także z parami, małżeństwami oraz rodzinami. W tym rozumieniu system to na przykład związek, rodzina.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, organizowanych przez ośrodki szkoleniowe w całej Polsce.

W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Psychoterapeuty. Swoją pracę poddaję superwizji.