Warto skorzystać z konsultacji rodzinnej, kiedy:

– konflikty pomiędzy członkami rodziny przysparzają cierpienia i wydają się niemożliwe do rozwiązania
– problem dotyczy małego dziecka – rodzinne opracowywanie trudności często przynosi najszybsze i najtrwalsze efekty;
– rodzina jest w kryzysie (choroba, nagła śmierć, utrata pracy, trudności w odnalezieniu się na nowym etapie życiowym itp);
– problem dotyczy jednego z członków rodziny, ale ma wpływ na wszystkich (np. depresja, żałoba, choroba);
– w zachowaniu dziecka pojawiają się niepokojące sytuacje, dziwnie się zachowuje, zmieniło swoje przyzwyczajenia;
– dziecko stało się niespokojne, bardziej lękowe, smutne lub niegrzeczne;
– w rodzinie pojawiają się trudności z komunikacją, szacunkiem i zrozumieniem;
– trudno jest dostrzec wzajemne potrzeby i znaleźć konstruktywne rozwiązania problemów.

Podczas konsultacji – “narady rodzinnej” – rodzina wraz z terapeutą wspólnie pracuje nad:
– zdefiniowaniem problemu, określeniem jak poszczególni członkowie rodziny go widzą i rozumieją – każdy ma przestrzeń do tego, aby się wypowiedzieć
– określeniem przyczyn trudności i czynników, które sprawiają, że problem się utrzymuje
– określeniem sposobów komunikowania się członków rodziny
– określeniem potrzeb i oczekiwań dotyczących zmiany każdego członka rodziny – co może być pomocne, aby zmiana zaszła?
– podkreśleniem mocnych stron i zasobów rodziny
– rozwiązaniem problemu, przez zmianę sytuacji rodzinnej